Jak poslat potvrzení o uhrazení akontace?  

Potvrzení o realizované platbě nám naskenujte a pošlete na naši e-mailovou adresu (info@moje-chorvatsko.cz). Lze akceptovat i čitelné ofocení platebního příkazu mobilním telefonem a zasláním přes MMS na číslo +420 603 170 612

Ihned po ověření přijatého potvrzení se rezervovaný termín označí na stránce červenou barvou. Rezervace dané ubytovací jednotky v termínu, který by se byť jen částečně překrýval s potvrzenou rezervací, již nebude možná. Po přijetí zaplacených finančních prostředků na účet cestovní kanceláře zasíláme klientovi e-mailem všechny potřebné informace o majiteli a adrese rezervovaného objektu.