Co obsahuje smlouva o pronájmu plavidla?  

Aby smlouva o pronájmu plavidla byla platná a sloužila svému účelu, musí obsahovat následující části:

* obvyklé údaje o smluvních stranách: o charterové společnosti a o osobě, která si pronajímá plavidlo. Pokud pronajímatel plavidla není zároveň i skipperem, skipper se uvádí zvlášť, spolu se všemi důležitými údaji o povolení, které ho opravňují k řízení plavidla,
* předmět smlouvy (předmětné plavidlo se všemi podstatnými charakteristikami),
* přesnou cenu pronájmu plavidla a přesnou výši kauce s jasně určenými podmínkami a způsoby platby. Taktéž musí být výslovně uvedené i všechny ostatní doplňkové služby, které si pronajímatel zakoupil, např. přívěsný motor, gumový člun, spinaker atd. s příslušnými cenami,
* termín pronájmu s přesnými daty a časy, kdy je možné plavidlo převzít a dokdy se musí vrátit do mateřského přístavu,
* mateřský přístav, resp. přístav, ve kterém se plavidlo odevzdá v případě «one way charteru»,
* přesný počet osob, které si plavidlo pronajímají, resp. počet osob, které budou ubytovány na plavidle.

Připomínáme, že na našich internetových stránkách je smlouva o pronájmu plavidla dostupná ve formě Všeobecných podmínek pronájmu plavidel. Vzhledem k tomu, že rezervace plavidel se uskutečňuje on-line, resp. smlouva o spolupráci se uzavírá na dálku, není možné formálně podepsat smlouvu. Úhradou akontace klient potvrzuje, že se obeznámil se Všeobecnými podmínkami pronájmu plavidel, a že s nimi v úplnosti souhlasí. Obsah Všeobecných podmínek pronájmu plavidel je po zaplacení rezervace plně závazný jak pro klienta, tak i pro cestovní kancelář.

Ihned po přijetí úhrady za rezervaci na účet cestovní kanceláře cestovní kancelář zasílá klientovi voucher, ve kterém jsou speciálně vyznačené všechny podstatné časti smlouvy o pronájmu plavidla. Na základě voucheru si klient po příchodu do mateřského přístavu převezme pronajaté plavidlo.