Jak sestavit posádku plavidla?  

Při sestavování posádky, která bude muset fungovat v podmínkách odlišných od každodenního života, je třeba vzít v úvahu několik skutečností. Skupina by měla mít podobné představy o tom, jak by měl vypadat plán plavby a výběr destinace, poměr aktivností a oddechu, plavby a pobytu v maríně a pod.
Pokud si pronajímáte plavidlo bez skippera, předem se domluvte, kdo bude vedoucí a kdo bude dělat důležitá rozhodnutí ve sporných a nebezpečných situacích. Osoba, která převezme kormidlo, musí mít na základě dosavadních zkušeností a odbornosti úplnou důvěru a úctu všech členů skupiny.
Pokud členové Vaší skupiny vidí budoucí plavbu diametrálně odlišným způsobem, radíme Vám, abyste se již na samém počátku rozdělili na dvě skupiny a vyhnuli se zkažené dovolené.