Jakým způsobem se realizuje platba?  

* platbou v hotovosti v naší cestovní kanceláři nebo v kterékoliv jiné cestovní kanceláři, která s námi uzavřela smlouvu o spolupráci.
* platbou na běžný účet cestovní kanceláře – v Kč nebo € dle dohody.
Pro správné provedení úhrady na běžný účet cestovní kanceláře potřebuje následující údaje:
* plátce: jméno a příjmení nositele rezervace s adresou bydliště
* datum: platba musí být uskutečněná ve lhůtě 24 hodin od vystavení výzvy k platbě
* částka: uvést částku podle přijaté výzvy k platbě.

* číslo účtu:

platba v Kč:

704376399/0800 (Česká spořitelna)

platba v €:

2900368766/2010 (Fio banka) – platba v ČR


2926850286/1100 (Tatrabanka) – platba ze Slovenska