Na co třeba dát pozor při přebírání plavidla?  

Aby byla bezpečnost osob a plavidla během plavby co nejvyšší, je potřeba, abyste při přebírání plavidla věnovali pozornost, zkontrolovali a prohlédli si:

Plavidlo zvenčí

* zda má viditelné poškození, např. škrábance nebo údery na trupu, bocích a palubě
* zkontrolujte sloupky zábradlí a ověřte si, zda nejsou ohnuté, resp. zda mají celé podstavce
* zkontrolujte boční a kormové odrazníky na ochranu lodě
* zkontrolujte napnutost zábradlových železných lan
* zkontrolujte kotvu a elektrický naviják a ověřte si, zda je druhý konec kotvového lana upevněn v kotvovém skladišti. Poznačte si délku kotvového lana, vyzkoušejte kotvový naviják, informujte se, zda má plavidlo rezervní kotvu a kde se nachází
* pokud si pronajímáte i gumový člun, taktéž ho zkontrolujte, přičemž se speciálně zaměřte na bezchybnost přívěsného motoru a vesel

Vybavení paluby

* vyzkoušejte navijáky tak, že rukou otočíte každý naviják. Navijáky se musí otáčet hladce. Poznačte si, kolik klik navijáků jste převzali!
* vyzkoušejte stěžňové kladkostroje, boční běhouny rolovací genovy, běhoun hlavní lodní plachty
* zkontrolujte stopery
* postavte se ke stěžni a podívejte se vzhůru podél stěžně a ramen, přičemž si všimněte, zda je stěžeň rovný a zda jsou ramena kolmá na stěžeň
* zkontrolujte, aby stěžňová lana nebyla příliš volná
* kvůli plavbě lodě pod mosty si poznačte výšku stěžně od hladiny moře
* na plachetnici rozviňte plachty a zkontrolujte, zda nejsou poškozené
* zkontrolujte zdviháky plachet a lana na spouštění plachet. Potřeba je, aby nebyli viditelně poškozené, resp. rozleptané.
* zatočte kormidlo doleva a doprava, abyste si ověřili, že nemá volný chod

Kormová skladiště

* přepočítejte lana na připoutání ke břehu a posuďte, zda jich je dostatek
* přepočítejte dodatečné odrazníky na ochranu lodě a zapište je
* zkontrolujte hák na přitahování a odstrkování lodě (mezomarin)
* ověřte si, zda se na lodi nachází nádoba na nabírání vody
* zkontrolujte vybavení na čištění lodě
* ověřte si, zda je k dispozici hadice na vodu a zkontrolujte, zda je holander na místě
* nezapomeňte na kabel na připojení k elektrické síti, pokud má plavidlo možnost plnění baterií
* zkontrolujte pumpy na odčerpávání vody

Motor a baterie

* pokud jde o motor, v každém případě je potřeba zkontrolovat technické pokyny v lodní knize. Pokud Vám něco není jasné, žádejte o vysvětlení nebo předvedení. Bez ohledu na technické pokyny je potřeba na místě vykonat následující činnosti:
* nastartovat motor, abyste si ověřili, že motor startuje lehce a na první pokus
* vyzkoušejte řadící páku (dopředu i dozadu). Musí být měkká.
* určitě požádejte o nahlédnutí do motoru, informujte se o způsobu odvzdušňování, výměně kompresoru chlazení, zda jsou k dispozici dekompresní ventily a kde se nachází náhradní olej
* ověřte si, zda je v souladu se smlouvou nádrž naplněna palivem. Připomínáme, že je vhodné vyhýbat se situacím, ve kterých se hladina paliva snižuje pod 1/3 kapacity nádrže
* zeptejte se, kde jsou baterie, jakou mají kapacitu a jak se používají

Bezpečnostní vybavení

* ověřte si, zda má loď samonafukovací záchranný vor a jaké datum kontroly použití je na něm označen
* ověřte si, zda má plavidlo signální rakety a zda alespoň 6 z nich je červených
* zjistěte si, kde se nacházejí hasící přístroje a jaké datum kontroly spotřeby je na nich označen
* ověřte si, zda počet záchranných vest odpovídá počtu členů posádky. Pokud se s Vámi plaví i malé děti, požadujte, abyste měli k dispozici speciální dětské záchranné vesty a záchranné kolo se světlem
* pokud si pronajímáte plachetnici, ověřte si, zda se na palubě nacházejí záchranné vesty se skobami, které v případě nepříznivých povětrnostních podmínek umožňují bezpečnější práci na palubě
* ověřte si, zda má loď speciální sedadlo, resp. vestu pro práci na stěžni

Přístroje

* zapněte všechny navigační zařízení, abyste si ověřili, zda fungují bezchybně a zvláštní pozornost věnujte kompasu, radaru, GPS, plotteru a VHF radiostanici
* zapněte a zkontrolujte signální světla pro noční plavbu a pro plavbu ve ztížených povětrnostních podmínkách (červené, zelené a bílé signální světlo)
* informujte se, kde se nacházejí pojistky elektrických přístrojů a zkontrolujte, zda je na každé pojistce uvedeno, k čemu slouží
* zkontrolujte, zda se na lodi nachází přípojka zapalovače cigaret, která kromě jiného slouží i na nabíjení mobilních telefonů, resp. jako zdroj elektrické energie pro ostatní elektrické přístroje
* zkontrolujte, zda máte k dispozici sadu námořních map a rýsovací potřeby, resp. potřeby na určování polohy na mapě (trojúhelník, kružítko, obyčejná tužka a guma)
* pokud je k dispozici i rádio-magnetofon zabudovaný na lodi, zkontrolujte i ten
* informujte se, na kterých rádio stanicích a v kolik hodin se vysílá předpověď počasí

Vnitřní vybavení plavidla

* zkontrolujte, zda nábytek nebo vnitřní vybavení plavidla nemá viditelné poškození
* informujte se, kde se nachází nádrž na vodu a jakým způsobem se plní
* zkontrolujte bezchybnost plynového vařiče, způsob jakým se zapíná a kde se skladuje plynová láhev
* zkontrolujte bezchybnost chladničky
* prohlédněte si toalety a sprchovací kabiny
* prohlédněte si kajuty a zkontrolujte, zda je pro každého člena posádky dostatek povlečení a dek
* zkontrolujte, zda je dostatek kuchyňského nádobí a příborů a nezapomeňte na otvírač lahví a konzerv
* vyzkoušejte vnitřní osvětlení
* zkontrolujte okna a stropní poklopce, zaměřte se především na jejich otevírání/zavírání a dobré těsnění. Zvláštní pozornost věnujte zavírání dveří na kabinách a různých skříňkách, abyste se vyhnuli jejich bouchání během plavby, resp. za špatného počasí.