Na co třeba dát pozor během plavby?  

Aby plavba proběhla v nejlepším pořádku, doporučujeme Vám věnovat pozornost následujícím detailům:

* každý den kontrolujte hladinu oleje v motoru, a to obzvlášť tehdy, pokud současně používáte plachty i motor. V takovýchto situacích motor pracuje pod spádem, přičemž se zvyšuje spotřeba oleje. Doporučuje se nepoužívat motor, pokud je sklon plavidla vyšší než 20 stupňů.
* postarejte se, aby hladina pohonných hmot v nádrži neklesla pod 1/3.
* po nastartování motoru prověřte, zda motor vypouští vodu přes výfuk, aby jste se ujistili, že chladící systém funguje bezchybně.
* v marínách a přístavech věnujte zvláštní pozornost lanům. Kvůli chvíli nepozornosti se lano velmi snadno zamotá do lodního šroubu a odmotávání může trvat i několik hodin. Pokud jste při zachycení se o lano měli zařazenou rychlost, mohlo dojít k poškození hřídele a nosičů motoru.
* s elektřinou zacházejte racionálně. Pokud jste na pevnině, na osvětlení a ledničku používejte výhradně servisní baterii, nepoužívejte nadbytečná světla a "požírače elektřiny" se snažte používat jen tehdy, když je motor v chodu. Připomínáme, že při úplném vybití baterií nebudete moci nastartovat motor.
* s pitnou vodou zacházejte racionálně a pokud to možnosti dovolují přednostně používejte mořskou vodu.
* vždy sledujte hloubku moře, abyste nepoškodili kýl lodi. Uvíznutí na mělčině nebo náraz o dno nejsou omluvou případné vzniklé škody.
* plachty spusťte ihned, když je to potřeba, protože později může být příliš pozdě.
* před samotným začátkem plavby se dohodněte na pravidlech chování, které musí bez výjimky dodržovat všichni členové posádky.
* zavírejte za sebou dveře na lodi a dveře na skříních nebo je zabezpečte závorou.
* před začátkem plavby si ověřte, zda jsou všechny okna a poklopce zavřené. Stejný je i postup s ventily na toaletách.
* v přístavech a marínách nikdy nepoužívejte toalety. Zakazuje to zákon a za jeho porušení jsou stanovené vysoké pokuty. Pokud kotvíte v nějaké zátoce, toalety používejte až poté, co se ubezpečíte, že v blízkosti se nenachází žádní plavci.
* zvláštní pozornost věnujte čistotě a pořádku na lodi. Každý se musí starat o čistotu svých místností a o hygienu a pořádek ve společných prostorech se starejte společně. Na lodi je potřeba dodržovat pravidlo, že předmět, který jste si vzali, vrátíte po jeho použití na místo, odkud jste ho vzali. Loď, na které vládne nepořádek, prostě nefunguje. Starejte se o plavidlo a plavidlo se bude starat o Vás.