Co když klient bude potřebovat rychlou lékařskou pomoc?  

Ubytování v majácích, které se nacházejí na vzdálených ostrovech doporučujeme pouze zdravým osobám. Pro klienta, který potřebuje rychlou lékařskou pomoc připlouvá rychloloď nebo přilétá helikoptéra, která ho přepraví do nejbližší nemocnice. Ve všech majácích existují VHF radiostanice, pomocí kterých se může přivolat rychlá pomoc nebo požádat o lékařskou radu prostřednictvím nouzového kanálu 16 (tzv. kanál jistoty).