Které zákony třeba zvláště dodržovat?  

 
Toalety

Používání toalet v marínách a přístavech je zakázáno a pokuty za porušení zákazu jsou vysoké. Pokud Vaše plavidlo kotví v přístavu, používejte sanitární toalety v prostorech maríny nebo blízkého pohostinského objektu. Pokud se nacházíte v zátoce, používejte toalety diskrétně a nejdříve si ověřte, zda se v blízkosti nenachází žádní plavci.

Smetí a odpad

Použité a nepotřebné předměty, jako i všechny ostatní druhy odpadu, nikdy neodhazujte do moře a v žádném případě je nenechávejte na plážích a v zátokách, kde kotvíte. Bohužel totiž neexistuje služba, která by odpadky z takovýchto míst organizovaně sbírala a odvážela je na skládky. Smetí a ostatní odpad odkládejte výlučně na místech k tomu určeným v přístavech a marínách, ve kterých kotvíte.

Zakládání ohně

Pokud se kvůli grilování nebo vytvoření atmosféry rozhodnete založit oheň, udělejte tak výlučně na samotném pobřeží, a nikdy ne v borovicovém lese nebo v bezprostřední blízkosti jakékoli zeleně. Oheň zakládejte se zvláštní opatrností a pokud je patrný i sebemenší plamínek, nenechávejte oheň ani na chvíli bez dozoru. Bylo by vhodné, aby se ve Vaší blízkosti nacházel i hasící přístroj z plavidla, vědro na vodu nebo jakýkoliv vhodný «přístroj», který by Vám mohl pomoci, kdyby se stalo něco zlého.

Signální rakety

Se signálními raketami zacházejte maximálně zodpovědně a uvědoměle, protože vícero zkušeností ukázalo, že i ony mohou zapříčinit požár na pobřeží, pokud se vystřelují špatně a bez rozmýšlení.

Ohrožené druhy

Bez ohledu na celkové bohatství a různorodost flóry a fauny Jadranu hrozí určitým rostlinným a živočišným druhům, nejčastěji kvůli nekontrolovanému lovu, úplné vyhubení. Svým zodpovědným chováním chraňte flóru a faunu Jadranu (neznečišťujte moře, ryby lovte jen v množství, které můžete zkonzumovat, nezabíjejte zvířata ze zábavy, netrhejte mořské rostliny z nudy.

Ekologické katastrofy

Pokud si během plavby všimnete jakéhokoliv náznaku ekologické katastrofy (naftové nebo olejové skvrny, uhynuté ryby, požáry) nebo pokud je sami způsobíte, okamžitě o tom informujte nejbližší správu přístavu nebo záchrannou službu, aby bylo možné katastrofu rychle a účinně dostat pod kontrolu.


Nechť perla Středozemí září čím déle!