Musí se při přebírání plavidla uhradit depozit?  

Při přebírání klíčů od pronajatého plavidla je potřeba veliteli základny odevzdat stanovenou finanční částku, která slouží jako depozit na pokrytí případných škod na plavidle nebo jeho vybavení, které mohou vzniknout během trvání Vašeho pronájmu.

Připomínáme, že charterová cestovní kancelář Vás může pokutovat jen do výše složené kauce, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Zbylou částku hradí pojišťovací společnost.

Kauci je teoreticky možné uhradit vícerými způsoby: v hotovosti, kreditní kartou, cestovními šeky nebo eurošeky, případně bankovním převodem, avšak charterová cestovní kancelář obvykle nabízí jen některé z uvedených možností. Nezřídka je způsob úhrady kauce, kterému dáváte přednost, zároveň jedním z faktorů, které ovlivní výběr Vaší letošní partnerské charterové cestovní kanceláře.

Samozřejmě, kauci skládáte až tehdy, když se osobně ujistíte, že stav plavidla a jeho vybavení v úplnosti odpovídá internetové prezentaci, resp. tomu, co Vám nabídl vedoucí charterové základny. Pokud plavidlo vrátíte bez jakýchkoliv následných poškození nebo ztrát na vybavení, kauce Vám bude po check-out -u v plné výši vrácena.