Jak vybrat akvatorium a naplánovat trasu plavby?  

Výběr akvatoria přizpůsobte Vašim přáním a možnostem.
Pokud jste začátečník, vyberte si známé, již ověřené trasy v méně větrných oblastech s členitým pobřežím, které Vám poskytne bezpečný úkryt v maríně, přístavu nebo v zátoce do níž můžete dojet za maximálně 2 hodiny.

Pokud má Vaše expedice převážně potápěčský nebo sportovně – rybářský charakter, ověřte si, která část Jadranu Vám může poskytnout nejvíc možností vzhledem k Vašim požadavkům. Zvláštní pozornost věnujte zajištění všech potřebných dokumentů a povolení. Seznamte se také se zónami, kde je rybolov a potápění zakázáno.

Po vybrání akvatoria je vhodné naplánovat si i denní trasy plavby. Doporučujeme Vám, aby jste se přidržovali základního pravidla, že na plavbu do nejvzdálenějšího místa nesmíte spotřebovat více než třetinu času, který máte k dispozici. Takto si budete moci vychutnat místa, které navštívíte a zároveň se včas vrátit do mateřského přístavu. Nezapomeňte, že pokuty za nedodržení termínu návratu plavidla jsou vysoké.